Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu iTechWoman!

Rekrutacja do projektu iTechWoman! , którym głównym celem jest zapobieganie społecznemu oraz technologicznemu wykluczeniu kobiet poprzez nieformalną edukację w zakresie nowych technologii, podnosząc przy tym ich możliwości zatrudnienia oraz kompetencje cyfrowe, rozpocznie się już 1 września 2020 roku.

 

Przed tym terminem zostanie udostępniony regulamin projektu oraz dodatkowe informacji odnośnie samej rekrutacji. 1 września udostępniony zostanie link na stronie itechwoman.pl, który kierować będzie do formularza elektronicznego.

Na podstawie zgłoszeń z formularza, komisja złożona z 2 osób ze Stowarzyszenia Fablab Gdańsk wybierze do następnego etapu kobiety, które zaprosi na rozmowę. Rozmowy rekrutacyjne będą realizowane w trybie ciągłym tj. gdy po otrzymaniu zgłoszenia komisja uzna i zaakceptuje kandydatkę aby przeszła do drugiego etapu rekrutacji zostanie zaproszona na rozmowę. 

O ostatecznym wyniku rekrutacji poinformujemy 28 września poprzez podane przez kandydatki email lub telefon.

Zajęcia w ramach projektu rozpoczynają się 6 października szkoleniem BHP. Program oraz harmonogram zajęć jest już udostępniony na stronie.

Kategoria: