Realizacja projektu a Covid-19

Pomimo obecnej pandemii SARS-COV-2 realizujemy projekt iTechWoman! przy zasadach reżimu sanitarnego jaki wprowadziliśmy w naszej pracowni FabLab Gdańsk.

 

Projekt wstępnie zakładał udział aż 16 kobiet lecz wprowadzone restrykcje zmusiły nas do zmniejszenia ilości uczestniczek do 12 kobiet i wprowadzenia trybu mieszanego szkoleń.

Tryb mieszany zakłada, że 6 uczestniczek będzie brało udział w szkoleniach na miejscu w FabLabie zaś pozostała druga połowa kobiet będzie brać w nich udział zdalnie. Wymiana uczestniczek będzie rotacyjna, każda grupa uczestniczek będzie miała zajęcia na miejscu jednego dnia a następnie następnego dnia już zdalnie.

Zajęcia praktyczne na miejscu w Fablabie będą prowadzone w 2 grupach po 6 osób.

Szczegółowe wytyczne oraz zasady korzystania z FabLabu opisaliśmy pod adresem : https://fablab.gdansk.pl/aktualnosci/22-nowe-zasady-korzystania-z-fablabu

Kategoria: