DO KOGO KIEROWANY JEST PROGRAM?

Projekt adresowany jest do kobiet w wieku 18-40 lat, które w momencie aplikowania do projektu pozostają bezrobotne lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Kogo szukamy?

Do projektu rekrutujemy kobiety, które: 

  • pozostają bezrobotne i/lub są w trudnej sytuacji życiowej,
  • w momencie aplikowania są w wieku 18-40 lat,
  • chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

Zgłoszenia do drugiej edycji projektu przyjmowane są od 1 października do 24 października 2021 r.  poprzez formularz zgłoszeniowy.  Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu projektu. Wybrane osoby zaprosimy na spotkanie, podczas którego będą mogły opowiedzieć o swoim pomyśle na projekt końcowy oraz o swoich oczekiwaniach względem projektu.

Projekt będzie realizowany w FabLab Gdańsk powered by Orange, ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk.  Zajęcia i warsztaty odbywać się będą w tygodniu (wtorek-czwartek) zazwyczaj w godzinach 17:00-20:00. Więcej informacji o terminach zajęć znajduje się w Harmonogramie


Udział w projekcie jest bezpłatny.