Warsztaty

Stowarzyszenie realizuje warsztaty, szkolenia i prezentacje dla różnych grup wiekowych w pracowni FabLab Gdańsk jak również poza nią. Dojechać możemy praktycznie wszędzie, choć nie wszystkie warsztaty jesteśmy w stanie zaoferować poza naszą pracownią. 
Oferta skierowana jest do świetlic, szkół, klubów, grup nieformalnych i zorganizowanych. Nawiązujemy również współpracę przy projektach z innymi NGO. Zapytania ofertowe prosimy kierować poprzez kontakt.

Pełna oferta w przygotowaniu